Gdzie szukać aktualnych przetargów drogowych?

Jakich przetargów szukamy?

Na pewno każda osoba mająca do czynienia z przetargami na co dzień powinna wiedzieć, że zamawiający jest zobowiązany do publikacji wszelkich ogłoszeń o przetargach. Miejsce oraz sposób publikacji ogłoszenia o przetargu prowadzonym zależny jest od samej wartości udzielanego publicznego zamówienia.

Gdy przetargi są powyżej kwoty 14 000 tysięcy euro, to szukamy takowych przetargów w konkretnych miejscach. Na pewno jest to tablica ogłoszeń w siedzibie firmy zamawiającej, na internetowej strony firmy ogłaszającej przetarg oraz na internetowej stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Jeśli chodzi o przetargi drogowe obiad nie jest obowiązkiem powyżej unijnych progów, a więc wszelkie zamówienia o wartości podkreślam nie mniejszej niż 130 000 tysięcy euro, samo ogłoszenie o przetargu musi na pewno zostać opublikowane zamiast w samym Biuletynie Zamówień Publicznych, także zamieszczone w tak zwanym Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jest on publikowany w elektronicznej wersji. Brak publikacji takowe ogłoszenia o przetargu prowadzonym skutkuje, już z mocy prawa unieważnieniem umowy zawartej o wykonanie publicznego zamówienia.

A co z przetargami poniżej kwoty poniżej 14 000 tysięcy euro? W przypadku takowych zamówień zamawiający opublikować może ogłoszenie na przykład na samej tablicy ogłoszeń. Decyzja, która dotyczy miejsca publikacji o samym przetargu, oczywiście o wspomnianej wartości jest zależna wyłącznie od osoby zamawiającej. Także jest możliwe, że zamawiający nie opublikuje w ogóle ogłoszenia o przetargu. Wówczas oferenci potencjalni dostaną zaproszenia imienne do złożenia przetargowych ofert.

Jak widzimy wszystko zależne jest od tego jakich przetargów poszukujemy, a raczej dokładnie o jakich wartościach. Jest to najważniejsze.

Background obraz autorstwa fanjianhua - www.freepik.com